Med egna ord

Lärling i målarkonsten

Under mina resor som lärling i målarkonsten, fick jag många gånger stanna upp arbeta i någon stad eller by och söka upp den lokala målarmästaren, studera och arbeta som elev. Detta blev min livsskola, en odyssé i konstens innersta väsen. Sedermera har mina studieresor varierat, och pendlat mellan Sverige, Spanien, Italien och Amerika, men alltid har resans ändamål varit att studera, lära och analysera. Privata studier har utförts vid Konstfack och Modern Art school, New York.

Konstnärliga förebilder

Mina intryck och konstnärliga kunskaper om färgläran, ljus och teknik har rötter från Rembrant, Marcus Larsson (Landskap, Düsseldorf), Ernst Josefsson, Munck, V. Gogh, Cecanné, Sotin, via expressionistiska mästare som Grünewald, Matisse, amerikanen Pollock, Kylberg och X:et Erixsson.

Bekantskap med Salvador Dali

Under en tid i Spanien gjorde jag min bekantskap med Salvador Dali, Den Store Mästaren, som betytt oerhört mycket för mig. Surrealismen gav mig nyckeln till den stora gåtan, den andliga vägen. Dali var min kritiker in spe, och behjälplig vid en separatutställning i Benidorm.

Mer om Tom Arvidsson: Utdrag ur Svenska Konstnärer – VäBo FÖRLAG

Start | Galleri | Kontakt | Om Tom Arvidsson

Annonser